Polityka cenowa

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych klientów, wysokość opłat za nasze usługi ustalana jest indywidualnie z klientem w drodze negocjacji.

Wpływ na cenę usługi ma m. in.:

  • liczba dokumentów do zaksięgowania w danym miesiącu
  • rodzaj prowadzonej ewidencji
  • liczba zatrudnionych pracowników (w przypadku obsługi kadr i płac)
  • sporządzanie dodatkowych dokumentów, rejestrów, ewidencji