Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 

 • Ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 

 • Wszystkie ewidencje księgowe
  • księgi główne i pomocnicze
  • ewidencja środków trwałych
  • ewidencja wyposażenia
  • ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Rozliczenie właścicieli
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 

 • Ewidencji przychodów
 • Karty podatkowej
 • Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa:

 

 • Listy płac
 • Deklaracje i rozliczenia
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych
  • PIT-11
  • PIT-4R
  • PIT-8AR
 • Kompleksowe rozliczenie umów o dzieło i zleceń

Usługi dodatkowe:

 

 • Rozliczenie z PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Rozliczenie roczne
 • Przesyłanie korespondencji w imieniu klienta